ایران، تهران، سعادت آباد، خیابان جندونی ( خیابان 31)، پلاک 12، واحد 19